قدردانی

reScan_3500dpi_II

تبریز، پارک طوبی (مفاخر)، 19 تیرماه 1393 

 

 

سه نسل از شخصیت‌های معتبر و تأثیرگذارِ عکاسیِ تبریز کنار هم نشسته‌اند. 

سمت چپ، چهره‌ی دکتر هادی شفائیه، بنیان‌گذار عکاسی آکادمیک ایران، از روی عکس گرفته‌شده به‌دست نیما شفائیه، با سنگ‌های ساحلی دریا توسط صابر بقال اصغری بازتولید شده است. 

میرعباس آل‌یاسین، عکاس، معلم و مؤلف کتاب «تکنیک و هنر عکاسی» (مؤسسه‌ی انتشاراتی تلاش، 1369)، همچون همیشه لبخند به لب دارد. علاقه‌ی من به عکاسی در سنین کودکی با مطالعه‌ی کتاب ایشان آغاز شد. نخستین تجارب‌م در باب کیمیاگری عکاسی نیز به‌واسطه‌ی اطلاعات مکفی انتشاریافته درباره‌ی شیمی عکاسی ممکن شد؛ عکاسی را نه به‌خاطر خود عکس که به عشق تاریک‌خانه و کیمیای آن آغاز کردم. 

کریم متقی نیاز چندانی به معرفی ندارد. از اوایل دهه‌ی 1380 و آغاز دوستی‌ام با ایشان، همواره از او فرا گرفته‌ام. 

... عکس اما کامل نیست. جای دیگر هم‌شهری‌ام، معلم تاثیرگذار عکاسی‌مان، اسماعیل عباسی، خالی است. به‌گمان‌م حرف و نوشته ابزار مناسبی برای قدردانی از این معلم اخلاق و عکاسی نیست.  

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!